مدیریت تبلیغ (ارتباطات) (1)
44 بازدید
محل نشر: مبلغان » آبان 1381 - شماره 34 (7 صفحه - از 105 تا 111)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی