مدیریت تبلیغ (ارتباطات) (3)
49 بازدید
محل نشر: مبلغان » فروردین 1382 - شماره 39 (9 صفحه - از 115 تا 123)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی