مدیریت تبلیغ (ارتباطات) (4)
49 بازدید
محل نشر: مبلغان » مهر 1382 - شماره 45 (7 صفحه - از 98 تا 104)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی