مدیریت تبلیغ (ارتباطات) (2)
49 بازدید
محل نشر: مبلغان » دی 1381 - شماره 36 (6 صفحه - از 71 تا 76)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی