مدیریت تبلیغ و ارتباطات (6)
48 بازدید
محل نشر: مبلغان » بهمن و اسفند 1382 - شماره 51 (10 صفحه - از 110 تا 119)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی