مدیریت تبلیغ (ارتباطات) (5)
48 بازدید
محل نشر: مبلغان » آبان 1382 - شماره 46 (8 صفحه - از 82 تا 89)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی